Dergi Dizgi Tasarım


Müşterilerimize profesyonel dizgi, içerik yazı ve fotoğraf hizmeti veriyoruz.

Günümüzde özellikle kamu kurumları verdikleri hizmeti en iyi şekilde vatandaşa anlatabilmek, kaynak oluşturacak verileri anlaşılır bir biçimde ortaya koyabilmek, geçmiş-bugün-gelecek arasındaki gelişimi daha iyi gözlemleyebilmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemlerin en etkililerinden biride yazı ve görsellikle desteklenmiş yazınsal kaynaklardır. (dergi, broşür, kitap vs.). Özellikle daha kalıcı olması adına seçilen yazınsal kaynak yöntemleri profesyonel bir çalışmayla hazırlanmalıdır.

Oluşturulan metinler sade, akıcı ve anlaşılır, kullanılan görseller(fotoğraf, şema ve haritalar) göze hoş görünen ve karmaşık olamayan bir yapıda olmalıdır. Biz bu güne kadar çalışmış olduğumuz dergi projelerinde özellikle akıcı ve sade anlatımla, kaliteli dizayna önem vererek profesyonel işler ortaya koyduk. İşinde uzman kadromuz tercih edilmemizdeki en önemli faktördür.